Søger du også fællesskab i din religion

Der er mange, som bruger der religion til mange andre ting, end bare at praktisere en religion. Det er i lige så høj grad et fællesskab man finder, når man bruger tid sammen med andre, som har den samme tro som en selv. En af de ting, der gør, at mange gerne vil være sammen med folk, som har den samme religion. Er at man oftest også deler mange af de samme værdier.

Nemmere at finde et fælles ståsted

Og hvis man har nogle holdninger eller værdier, som tenderer lidt til en side. Så kan det være en rigtig rar ting, at have andre mennesker, som man kan dele disse tanker med. For hvis holdningerne er meget anderledes, så kan man hurtigt godt komme til at føle sig lidt alene med dem. Og det er sjældent rart, at føle sig ensomt om noget. Og her er religionen en redning.