Nogen gange er det meget rart at være uden internet

For nogle mennesker, er det det værste, man kunne komme i tanke om. Men for mange mennesker er det også bare en dårlig vane, der gør, at man hele tiden tjekker sin telefon for, om der skulle være kommet nogle interessante informationer ind. Men for det meste, er det jo ikke noget, som er specielt interessant. Og man går virkelig sjældent glip af noget, bare fordi man ikke er til stede på de sociale medier.

Hvis man er uden internet

Men man kan også opleve, at komme til et sted, hvor der ikke er noget internet. I starten vil man nok irritere sig over, at man for eksempel ikke kan bruge sin telefon. Men lige så snart, man har vænnet sig lidt til det. Så kan man faktisk slappe helt af. Der er mange, som har glemt, hvordan denne følelse føles. Men som godt kan lide den.